Hoe we werken

Het MS Loket wijst u als MS-patiënt en uw naasten de weg naar het antwoord op uw vragen over leven met MS. Het loket fungeert als ‘routeplanner’ naar de juiste persoon die uw vraag kan beantwoorden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt u doorverbonden met een deskundige die hulp kan bieden. Het MS-loket biedt snel persoonlijk contact met een ervaringsdeskundige of medisch deskundige en antwoord op veel vragen.

Veelgestelde vragen

Voor welke vragen kan ik terecht bij het MS Loket?
Bij het MS Loket kunt u terecht voor al uw vragen over leven met MS. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op sociaal vlak maar ook vragen over hulpmiddelen, het omgaan met beperkingen of het maken van keuzes ten aanzien van behandelmogelijkheden.
Kan ik advies krijgen over de gestelde diagnose of een second opinion?
De medewerkers van het MS-loket hebben geen inzage in uw medisch dossier en kunnen over uw diagnose geen advies of second opinion geven. Wel kan via het MS-loket informatie verkregen worden over keuzes ten aanzien van behandelmogelijkheden in het algemeen. Voor vragen over uw persoonlijke diagnose en/of behandelstrategie kunt u zich wenden tot uw behandelend arts.
Wie krijg ik aan de lijn?
U krijgt een medewerker van het MS-loket aan de lijn die samen met u kijkt welke deskundige een passend antwoord kan geven op uw vraag. Afhankelijk van uw vraag en behoefte wordt u in contact gebracht met een ervaringsdeskundige of een MS-verpleegkundige.
Wanneer kan ik bellen?
Het MS-loket is bereikbaar op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.
Hoe wordt omgegaan met mijn gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan dat we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. We vragen uw naam, soms uw telefoonnummer (om u terug te kunnen bellen). Ook vragen wij gegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, zoals (deel van de) postcode, leeftijd en geslacht. Al deze gegevens worden maximaal een jaar bewaard. Tenslotte: alle MS Loket medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Hoe lang moet ik wachten op een antwoord?
Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk wordt begeleid naar de juiste plek om antwoord te krijgen op uw vraag. Soms is voor de beantwoording van uw vraag specialistische kennis vereist die niet direct beschikbaar is. In dit geval is het mogelijk dat reageren wat meer tijd in beslag neemt. Ons uitgangspunt is dat u een kwalitatief goed antwoord krijgt op uw vraag.
Ik heb geen MS maar wel een MS-gerelateerde vraag, kan ik ook bellen?
Ja, het MS-Loket is er voor alle vragen over leven met MS. Het is niet noodzakelijk om zelf ervaring te hebben met deze ziekte.
Ik heb een klacht over zorgverlening, kan ik dit kwijt bij het MS-loket?
Nee, voor klachten over zorgverlening kunt u bij de desbetreffende zorgverlener terecht.
Kan ik ook een mail sturen in plaats van telefonisch contact?
Nee, het MS-loket beantwoordt geen vragen per e-mail. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact waarbij we kunnen doorvragen en de hulpvraag goed in beeld krijgen.
Ben ik verplicht mijn naam te noemen of kan ik ook anoniem bellen?
U bent niet verplicht om uw naam te melden als u contact opneemt met het loket.