Initiatiefnemers en samenwerkende organisaties

Voor de ontwikkeling en realisatie van het MS Loket hebben de MS Vereniging Nederland en MS Expertisecentrum Nieuw Unicum  gezamenlijk een subsidie ontvangen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Vanuit dit initiatief is een samenwerking ontstaan tussen vier organisaties te weten MS Expertisecentrum Nieuw Unicum, MS Vereniging Nederland, MS Centrum Amsterdam UMC en Stichting MS Research.

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking. Binnen Nieuw Unicum is veel expertise opgebouwd ten aanzien van progressieve vormen van MS. Deze kennis en expertise is continue in ontwikkeling in samenwerking met kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties en is uitgegroeid tot een landelijk opererend expertisecentrum op het gebied van MS.

MS Vereniging Nederland

De MS Vereniging Nederland (MSVN) is met circa 10.000 leden de grootste onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun direct betrokkenen. De vereniging biedt activiteiten en diensten aan, die mensen met MS en hun betrokkenen ondersteunen bij vragen en problemen.

MS Centrum Amsterdam UMC

MS Centrum Amsterdam UMC is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast.

Stichting MS Research

Stichting MS Research is een fondsenwervende instelling (CBS gekeurd) met als belangrijkste doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. Dit onderzoek moet leiden tot het vinden van de oorzaak van de ziekte en de verdere verbetering van de behandeling van mensen met MS. Daarnaast geeft MSR voorlichting over MS aan een breed publiek en financiert zij het ontwikkelen van kwaliteitsmodellen voor zorg.

Het MS Loket is voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, MS Expertisecentrum Nieuw Unicum, MS Centrum Amsterdam UMC en Stichting MS Research. De ontwikkeling van het MS Loket is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Diverse organisaties, waaronder het Nationaal MS Fonds, dragen financieel bij aan de voortzetting van het MS Loket.