Hoe wordt omgegaan met mijn gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan dat we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. We vragen uw naam, soms uw telefoonnummer (om u terug te kunnen bellen). Ook vragen wij gegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, zoals (deel van de) postcode, leeftijd en geslacht. Al deze gegevens worden maximaal een jaar bewaard. Tenslotte: alle MS Loket medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.