Kan ik advies krijgen over de gestelde diagnose of een second opinion?

De medewerkers van het MS-loket hebben geen inzage in uw medisch dossier en kunnen over uw diagnose geen advies of second opinion geven. Wel kan via het MS-loket informatie verkregen worden over keuzes ten aanzien van behandelmogelijkheden in het algemeen. Voor vragen over uw persoonlijke diagnose en/of behandelstrategie kunt u zich wenden tot uw behandelend arts.